Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Paul Perovuo Oy, Unioninkatu 39 A 14, 00170 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Kallahti
Unioninkatu 39 A 14, 00170 Helsinki
09 6818 8120, juha.kallahti@perovuo.fi

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Paul Perovuo Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Paul Perovuo Oy ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen.
Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten

  • toimeksiantojen hoitaminen
  • asiakassuhteen hoitaminen
  • lakiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön/yrityksen nimi
  • Henkilötunnus/Y-tunnus
  • Osoite
  • Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii henkilöasiakas itse ja yrityksien osalta yrityksen yhteyshenkilö.

7. Tietojen säilyttämisajat

Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat toimeksiannon hoitamisen suhteen tarpeen tai niin kauan kuin asianajotoimistoja velvoittava lainsäädäntö ja asianajajaliiton säännöt ja ohjeet edellyttävät.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Asianajotoimisto Paul Perovuo Oy käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Asianajotoimisto Paul Perovuo Oy on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajin kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme.

Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö tai toimeksiannon lain mukainen hoitaminen sitä estä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianajoalalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.